Số hóa gen cây trồng
GIONG-LUA-NEP-A-SAO

Số hóa nhằm bảo tồn và lai tạo ra các giống nông nghiệp tối ưu hơn các sản phẩm đang có về sản lượng, sức sống,...

Công nghệ Blockchain
Food-traceability-and-supply-sustainability-partnership-runs-on-blockchain

Truy xuất nguồn gốc minh bạch dữ liệu nông sản để đạt các tiêu chí tiêu chuẩn xuất khẩu nông sản ra toàn cầu.

IOT tự động hóa nông nghiệp
valtra-tseries-tractor-technology-fertiliser-sprayer-drone-1600-900

Ứng dụng cảm biến kết nối vạn vật (IoT Sensor). Các thiết bị cảm biến được kết nối với các thiết bị thông minh, được điều khiển tự động trong suốt quá trình sản xuất nông nghiệp.

Công nghệ vật liệu mới
1 (1)

Đây là việc sử dụng các vật liệu mới như Sử dụng tế bào quang điện (Solar cells) nhằm sử sụng hiệu quả không gian, giảm chi phí năng lượng hầu hết các thiết bị nông nghiệp.

Công nghệ robot và tự động hóa
1

Sử dụng các thiết bị bay không người lái và các vệ tinh thu thập dữ liệu của các trang trại nhà vườn hay các trang trại chăn nuôi bò sữa vắt sữa bằng các hệ thống robot

Thương mại số nông nghiệp
19617_19617_Avaa_2

Giải pháp thương mại cung ứng online các nông sản Việt tới toàn cầu và nhập khẩu các loại nông sản quý trên thế giới về Việt Nam.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo
960×0

Sử dụng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra nhiều phần mềm và máy móc để thu thập thông tin kết nối vạn vật, xử lí dữ liệu lớn (Big Data)

Công nghệ sinh học
image-box06

Ví dụ, dạng phân bón nano mới có thể thay thế việc chiếu cho cây thanh long, cây hoa cúc khi ra hoa, giảm được chi phi sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế rất cao.